kontrole odbioru odpoczynkow tygodniowych we Francji

Od początku 2022 na drogach we Francji zauważa się coraz mniej polskich przewoźników, ciężarówek i busów. Firmy coraz bardziej mają dość nieregularnych i nielegalnych kontroli we Francji.

Zostałeś skontrolowany we Francji za odbiór odpoczynku w kabinie? Dostałeś wyrok zaoczny? Zapłaciłeś konsygnacje, tzw. „consignation”? Czy Twoja firma otrzymała mandaty w ciągu ostatnich kilku lat? Zastanawiasz się czy zostałeś ukarany zgodnie z prawem?  

Move Expert jako reprezentant firm zagranicznych, w tym także polskich przewoźników, odnotowuje liczne przypadki kontroli odbioru odpoczynków kierowców. Kontroli nieprawidłowo przeprowadzonych, gdzie francuskie służby kontrolne często zmuszają do podpisu protokołu lub do zapłacenia kary, bez uprzedniego wyjaśnienia sytuacji. Dla kontrolerow to rutyna, co sami czesto podkreslaja, podczas kontrol drogowych.

Pan Mecenas François Nicolas Wojcikiewicz z kancelarii Quaerens dokonał rewolucji w uchyleniu decyzji procedur kontrolnych w zakresie odbierania odpoczynków kierowców w kabinie we Francji. Stworzył własne orzecznictwo, precedens prawotwórczy, któremu sądy opierały się bardzo długo, nawet jeśli sąd kasacyjny, izba karna nadal mówią coś sprzecznego. Wreszcie, po kilku latach, sądy zaczely kontrole uniewazniac.  

Podstawy do unieważnienia decyzji, mogą dotyczyć zarówno procedur, które są nieprawidłowe już na poziomie przebiegu kontroli, jak i również samej procedury na poziomie prokuratury, a także kwestii merytorycznych. Istnieje wiele czynników, jak wyjaśnia Mecenas. W przypadku kontroli niezgodnych z prawem, najczęstszym problemem jest brak tłumaczenia w trakcie kontroli w ogóle. 

Udało mi się dokonać unieważnienia kilkudziesięciu decyzji w pierwszej instancji i w apelacji (kilkadziesiąt) dotyczących kontroli, te odpowiednie instancje są suwerenne w zakresie stosowania procedury; jeśli kontrole są nieprawidłowe na poziomie przebiegu kontroli, jak i również samej procedury na poziomie prokuratury, od tych dwóch instancji należy uchylenie tych decyzji. Cieszy mnie fakt, że w tej dziedzinie unieważniłem wiele procedur, dzięki temu otworzyła się droga dla innych innych do dochodzenia swoich praw” 

Co zrobić, gdy podczas kontroli drogowej kierowca nie zrozumiał podstawy kontroli, a firma transportowa nie zgadza się z przesłankami i odmawia podpisania protokołu?

Służby kontrolne we Francji nie mają prawa do zatrzymania kierowcy, w przeciwnym razie konieczne byłoby zatrzymanie go w areszcie. Procedura ta jest już nielegalna na samym początku, ponieważ służby kontrolne zatrzymują kierowcę bez umieszczenia ich w areszcie i bez żadnego wyjaśnienia prawnego tej sytuacji. Wywierają wręcz presję podczas kontroli, aby dokonać płatności karyj jak najszybciej. 

Protokół kontrolny - czy kierowca musi go podpisać podczas kontroli na drodze?

Przede wszystkim kierowca nie powinien podpisywać dokumentu, którego nie rozumie. Kontrolowany kierowca powinien odnotować w swoim języku w protokole “nie rozumiem treści protokołu, zmuszają mnie do podpisu” wtedy, kiedy służby kontrolne wymuszają to działanie na kierowcy. W takim przypadku nie ma innego wyjścia, jak tylko zakończyć kontrolę oraz wpłacić kaucję. 

Firmy zagraniczne często patrzą tylko na aspekt ekonomiczny, ale przecież jest też aspekt odpowiedzialności w francuskim rejestrze karnym we Francji oraz w Polsce. Podczas następnej kontroli, służby kontrolne mają dostęp do wszystkich danych z poprzednich kontroli. Wykroczenie zamienia się na przestępstwo. Dokładniej mówiąc na przestępstwo w zakresie niewłaściwej organizacji czasu pracy kierowców. Na mocy przepisów francuskiego kodeksu transportowego, grozi za to 1 rok więzienia i 30 tys euro grzywny, jako soosba fizyczna lub do 150 tys jako soosba prawna,  a przede wszystkim wpis do rejestru karnego, co może mieć dalsze skutki prawne w Polskim Rejestrze Karnym. 

Jakie moga byc inne konsekwencje dla przewoznikow drogowych ?

Rozporządzenie wykonawcze (UE) 2022/694 z dnia 2 maja 2022 zmieniające rozporządzenie (UE) 2016/403 w odniesieniu do nowych poważnych naruszeń przepisów unijnych wskazuje przeslanki , ktore moga prowadzic do utraty dobrej reputacji przez przewoźnika transportowego, a w rezultacie do utraty licencji wspólnotowej. Dodatkowym utrudnieniem i obciążeniem dla firm, może być procedura zakazu kabotażu we Francji na czas 1 roku.  

Co jest głównym celem wprowadzenia systemu 3 K (kontrola + konsygnacja+ kara)?

Wyróżnia się 3 etapy stosowane przez służby kontrolne we Francji. Służby najpierw blokuja kierowców na drodze kontroluja, a  następnie nie pozwalaja im odjechać dopóki przewoznik nie wpłaci kaucji Zmuszaja kierowców do wpłacenia kaucji, oraz równolegle do podpisania dowolnego dokumentu. Wszystko to  aby uzupełnić i przygotować akta sprawy. Kilka miesiecy po zakończeniu kontroli,  kiedy przewoźnik otrzymuje orzeczenie karne” ordonnance pénale”,  potwierdza sie zaoczne skazanie i wpis do rejestru karnego we Francji, a następnie w dalszej kolejności i w Polsce.

Procedury odwoławcze - jakie elementy są brane pod uwagę przy unieważnieniu takich decyzji?

Orzeczenie karne, tzw. „ordonnance pénale” można zaskarżyć w terminie 30 dni od notyfikacji wyroku, gdy dotyczy wykroczeń oraz w terminie 45 dni od notyfikacji wyroku w przypadku przestępstwa.  W celu przenalizowania akt danej sprawy, polskie firmy transportowe mogą wysłać swoje orzeczenia karne, aby zweryfikować, jaki jest rzeczywisty stan postępowania w danej sprawie. Uważam, że można przeanalizować i anulować procedury kontrolne nawet do kilku lat po wydaniu decyzji. Odwołanie i unieważnienie postepowania sposobem na uniewinnienie dla tych klientów, którzy byli kilkukrotnie skazani we Francji oraz dla tych, którzy nie mają świadomości, czy byli skazani we Francji/w Polsce. Zdarzają się tacy klienci, którzy nie wiedzieli o tym, że zostali skazani we Francji jako zarządzający transportem, dowiedzieli się w trakcie wizyty po odbiór zaświadczenia o niekaralności. 

Co należy sprawdzić w firmie?

W pierwszej kolejności należy sprawdzić czy nie ma wyroków skazujących, nawet do kilku lat po wydaniu decyzji. Podstawą dokumentów do przenalizowania sprawy są wyrok skazujacy i potwierdzenia wpłaty kaucji. Jesli przewoznik przebyl dużą ilośc kontroli drogowych, nalezy się w tej sytuacji prawnie zabezpieczyć, czyli wyczyscic swoja obecnosc w francuskim oraz polskim rejestrze karnym.

Kto i za co może zostać skazany?

– Kierowca: za regularny odpoczynek tygodniowy odbyty w ciężarówce  

Spolka ( jako osoba prawna) lub firma jednoosobowa : 

– za odbycie przez kierowcę odpoczynku dobowego/ tygodniowego w pojeździe w warunkach niegodnych,  

– za niedostarczenie swojemu kierowcy dowodu potwierdzającego odbycie ostatnich odpoczynków poza kabina pojazdu,  

– za organizowanie czasu pracy kierowców i ich odpoczynków w sposób naruszający unijne przepisy społeczne   

Zarządca transportem (osobiście):  

– za organizowanie czasu pracy kierowców i ich odpoczynków w sposób naruszający unijne przepisy społeczne.  

Czy rozważa Pan Mecenas możliwość udania się do TSUE w Luksemburgu?

„Czekam na decyzję Sądu Kasacyjnego, wówczas rozważę dalsze kroki. 

W razie potrzeby rozważę wszczęcie procedury przeciwko Francji w sprawie naruszenia przepisów unijnych.”